Verma stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Terje Fuglseth

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Verma stasjon er en jernbanestasjon på Raumabanen ved bygda Verma i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Stasjonen åpnet i 1923 og var endestasjon i ett år til Raumabanen var ferdigbygd. Opprinnelig hadde stasjonen lokomotivstall og svingskive.

Verma er et bygdesentrum hvor hovednæringen er gårdsbruk og trevare. Verma ligger lengst sør i Romsdalen der dalen begynner stigningen opp til Bjorli i Oppland. Dalen er smal og har bratte lier opp til fjellet. Navnet Verma har betydningen «varm». Klimaet om sommeren er tørt og varmt, derfor preges dalen av en mer øst-norsk naturtype. Her finnes artsrike blomsterenger og tørre skoger. Opp mot fjellet ligger nedlagte seterbruk.

Jernbanebruen Kylling bru krysser dalbunnen før Raumabanene fortsetter inn i vendetunnelene Kylling tunnel og Stavem tunnel.

Verma har omkring 100 innbyggere.