Vestfossen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Cecilie Risøe Lindegaard

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Anders Ringdal (permisjon)

Driftssjef, øst Send e-post

Vestfossen er en stasjon ved Sørlandsbanen. Den ble åpnet i 1871 da Randsfjordbanens sidelinje Hokksund – Kongsberg sto ferdig. Stasjonen ble modernisert i 2010 med nye plattformer, leskur og ny adkomst til spor 2.