Vevelstad holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Vevelstad holdeplass ble åpnet i 1985.