Vieren haldeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Vieren haldeplass ligg i eit område med mange hytter og ble tatt i bruk i 1948. Lokaltoga i Raundalen stoppar på Vieren.