Vikersund stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Vikersund stasjon er en jernbanestasjon på Randsfjordbanen. Den ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1866, to år før banestrekningen mellom Drammen og Randsfjord sto ferdig i 1968.

I 1974 ble stasjonen nedgradert, men først i 1999 ble bemanningen inndratt før all trafikk ble nedlagt i 2001. Fra og med året etter er det noen tog som igjen stopper ved Vikersund. Stasjonen er også et utgangspunkt for veterantogene som går på Krøderbanen i sommersesongen.