Visste du...

at vi har en stor og variert prosjektportefølje med rundt hundre pågående utviklingsprosjekter? Her presenterer vi de 58 mest aktuelle.

Vi har i tillegg cirka 150 «sovende» utviklingsprosjekter som vi løpende vurderer å starte opp. Felles for alle prosjektene er at de er sentralt plassert i en by eller et tettsted, og har en togstasjon eller et knutepunkt i nærheten.

Klikk her for å laste ned oversikten over våre mest aktuelle utviklingsprosjekter.

Målet vårt er å utvikle attraktive knutepunkt som gjør det enkelt for folk å reise kollektivt, og å skape økonomiske verdier til det beste for jernbanen og Bane NOR. Prosjektporteføljen vår har et utviklingspotensial på godt over to millioner kvadratmeter.

Vi utvikler boliger, kontor- og næringsbygg, hoteller og verksteder. Prosjektene spenner over mye, fra mindre, enkeltstående boligprosjekter til serviceanlegg for jernbanen og omfattende transformasjonsprosjekter hvor store landområder blir utviklet og får nye bruksområder. Eiendomsutviklerne våre opererer i alle faser av verdikjeden.

Mange prosjekter utvikler vi på egen hånd, men når det gjelder de største og mest omfattende prosjektene, samarbeider vi gjerne med andre eiendomsutviklere, og etablerer et felles single-purpose-selskap for prosjektet.