Voss - kontor- og næringsbygg

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Forventet ferdigstilt i 2021/22

Kontakt

Kristin Haug Lund

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

På den såkalte «Fengselstomten» rett ved Voss stasjon planlegger vi å etablere et nytt kontorbygg og parkeringsanlegg. Bygget vil få flott arkitektur og gode kvaliteter, med utstakt bruk av skifer og trefasader.

Vi har inngått leieavtale med Voss kommune som ønsker å samlokalisere flere offentlige og private helserelaterte virksomheter. På gateplan er planen å etablere en kafé. Detaljregulering ble vedtatt i mai 2019, og det planlegges for byggestart medio 2020. Bygget har et samlet potensial med kontor, næring og parkering på cirka 11 000 kvadratmeter.