Voss - kontor- og næringsbygg

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Forventet ferdigstilt i 2021/22

Kontakt

Kristin Haug Lund

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

På den såkalte «Fengselstomten» rett ved Voss stasjon planlegger vi å etablere et nytt kontorbygg og parkeringsanlegg. Bygget vil få flott arkitektur og gode kvaliteter, med utstakt bruk av skifer og trefasader.

Vi har inngått leieavtale med Voss kommune som ønsker å samlokalisere flere offentlige og private helserelaterte virksomheter. På gateplan er planen å etablere en kafé. Detaljregulering ble vedtatt i mai 2019, og det planlegges for byggestart medio 2020. Bygget har et samlet potensial med kontor, næring og parkering på cirka 11 000 kvadratmeter.

27. mars 2020 signerte vi entrepriseavtale med entreprenør Consto for gjennomføring av knutepunktet, kontorbygget og stasjonsgarasjen på Voss.