Årsrapport 2016

Business as usual i et travelt år. 2016 handlet mye om jernbanereformen for ROM Eiendom.

Året ble spesielt for oss, for det var vårt siste hele år som NSBs datterselskap. Denne våren blir vi en del av Bane NOR. Der vil vi utgjøre Bane NORs eiendomsvirksomhet.

Til tross for reformforberedelsene gikk virksomheten i ROM for full fart i 2016. Vi fullrealiserte flere boligprosjekter enn noen gang, og vi jobbet iherdig med å utvikle nye næringsbygg og boliger med gode miljøkvaliteter. Samtidig forvaltet og driftet vi eiendomsporteføljen vår effektivt. God innsats fra alle medarbeidere resulterte i en god verdiutvikling for selskapet.

Jeg håper ROMs årsrapport for 2016 fanger interesse og vil benytte anledningen til å takke alle samarbeidspartnere for ulike bidrag til et godt år. 

- Petter Eiken, adm.dir.

Les web-utgaven av årsrapporten her eller last opp PDF-utgaven her.