Barcode

I Barcode bor det mennesker i ca. 390 boliger, og rundt 10 000 mennesker har sin arbeidsplass her.

Fakta om
prosjektet

OperaKvarterets hjemmeside

Kontakt

Morten Austestad

Direktør utvikling Send e-post

Petter Eiken

Rådgiver Send e-post

Kart

map

Barcode i Bjørvika strekker seg fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken. Historien om prosjektet startet i 2001 da selskapet Oslo S Utvikling (OSU) ble etablert. OSU eies av Linstow Eiendom, Entra Eiendom og Bane NOR Eiendom. En av visjonene var å lage et pulserende gateliv med et variert tilbud av serveringssteder, handel og kulturliv. For å få til dette har alle byggene i rekken fått handels- og næringslokaler i første etasje.

10 års byggevirksomhet er ferdig og det siste kontorbygget i Barcode ble ferdigstilt våren 2016.

Et landemerke
Barcode betyr strekkode, og det er nettopp strekkodenes slanke linjer som har vært inspirasjonen for Barcode-konseptet.

Tanken bak Barcode-konseptet er å bygge høyt og tett, og samtidig ivareta siktlinjer fra byen mot fjorden. Dette unike konseptet har vunnet en rekke priser og vekker internasjonal oppmerksomhet.

Høyhusrekken Barcode har gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon og landemerke for Oslo. Nå pryder husrekken postkort, kalendere og blir brukt som symbol for det nye Oslo. Også internasjonalt blir arkitekturen lagt merke til. Hele Barcode-rekken samt fem av byggene ble i 2016 valgt ut til Venezia-biennalen, verdens viktigste arena for samtidsarkitektur.

Gode kollektive løsninger

Barcode representerer en miljøvennlig byutvikling i Oslo. Med gangavstand til Oslo S kan de aller fleste som har arbeidsplass her reise kollektivt til jobb. Det er etablert få parkeringsplasser i området. I tillegg vil hovedgaten gjennom Bjørvika, Dronning Eufemias gate, få gode kollektive løsninger. Det blir til sammen syv allmenninger som skal fungere som bindeledd mellom Barcode og indre bydeler.

Fun facts om Barcode

• 200 000 kvadrameter over bakken

• 80 000 kvadratmeter under bakken

• 12 000 kvadratmeter handelsarealer (1.etg)

• 397 boliger

• 10 000 arbeidsplasser

• Startet utbyggingen i 2005 og siste bygg ferdigstilles 2016


PWC-bygget
var det første bygget i rekken og ble innflyttet i slutten av 2006.

KLP-bygget, et kombinasjonsbygg, som − i tillegg til å være KLPs nye hovedkontor − rommer 53 leiligheter. 1. etasje inneholder utleiearealer for forretninger, bevertning og kulturformidling. KLP-bygget ble ferdigstilt i 2010. 

Deloitte-bygget vil ligge mellom KLP-bygget og Stasjonsallmenningen, og er planlagt som et kontorbygg. Deloitte har inngått avtale om å leie kontorarealet. Byggets to første etasjer vil inneholde publikumsrettede funksjoner mot Stasjonsallmenningen og Dronning Eufemias gate. Det er lagt til rette for å etablere kaféer og restauranter med mulighet for uteservering. Bygget er planlagt ferdigstilt høsten 2013.

Visma-bygget tilbyr funksjonelle og moderne kontorarbeidsplasser til rundt 800 personer, med publikumsrettede funksjoner som forretninger og bevertning i 1. og 2. etasje. Bygget ble ferdigstilt våren 2011.

Mad-bygget er bygget på en av Barcodes minste tomter på kun 7,8 x 90 meter. Bygget har 76 leiligheter.

DNBs nye hovedkontor vil bestå av tre bygninger på tilsammen 80 000 kvadratmeter. Grunnsteinen ble lagt ned i 2010. Det første bygget ble ferdigstilt høsten 2012, og de øvrige byggene ble ferdigstilt i 2013.

Tårn A og B og Cliffhanger har til sammen 185 leiligheter og 12 byhus.

«The Wedge»  («Kilen») er rekkens kanskje mest særpregede. Bygget ble solgt i 2016 til Wahl Eiendom