Drammen Helsepark

Nytt sykehus i Drammen skal etableres på Brakerøya. Nabotomtene skal utvikles til helserelaterte virksomheter gjennom utviklingen av Drammen Helsepark.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Detaljreguleringsarbeid pågår, forventet godkjent detaljreguleringsplan høst 2019. Deretter fasevis utbygging, de første byggetrinnene forventes ferdigstilt i 2025 (samtidig med åpningen av nytt sykehus).

Kontakt

Jon Simenstad

Prosjektsjef Send e-post

Det nye sykehuset til Vestre Viken er vedtatt etablert på Brakerøya, helt vest på Lierstranda. Vi har sammen med Eidos Eiendomsutvikling AS etablert selskapet Drammen Helsepark AS som planlegger å etablere en helsepark ved siden av det nye sykehuset. Drammen Helsepark og det nye sykehuset vil slik bli første trinn i utviklingen av Lierstranda. Helseparkens beliggenhet vil være svært attraktiv for virksomheter som har behov for eller nytte av å være etablert i nærheten av sykehuset. Undervisningsinstitusjoner, pasient-/sykehotell, helsehus med legevakt og ulike helserelaterte virksomheter er eksempler på dette.

Første byggetrinn planlegges ferdigstilt samtidig med nytt sykehus i 2024/2025.