Drammen stasjon Business Center

Nytt kontorbygg under oppføring like ved Drammen stasjon - Buskerudregionens største knutepunkt.

Fakta om
prosjektet

Les mer på prosjektets hjemmeside

Fremdrift

Byggingen er i gang.

Forventet ferdigstillelse 1. februar 2020.

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Et moderne BREEAM-NOR kontorbygg rett ved Drammen stasjon

Rett ved Drammen stasjon og det nye konferansehotellet bygger vi et elleve etasjes kontorbygg med plass til flere leietakere. Bygget heter Drammen stasjon Business Centre (DBC) og skal BREEAM-NOR klassifiseres.

Det oppføres etter passivhusstandarden og vil få energiklasse A. Bygget får stor fleksibilitet med tanke på ulike leietakeres ønske om arealer, innredning og planløsninger. Typisk etasjestørrelse er på cirka 1 200 kvadratmeter, og alle arbeidsplasser sikres meget gode lysforhold og utsikt.

Det er så langt inngått leieavtaler med Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Viken, og det er cirka 5 000 kvadratmeter ledige arealer.

Byggingen er igangsatt. Les mer på prosjektets hjemmeside.

Se intervju med prosjektsjef Sven Kruse-Jensen publisert på Estate Play 13. juni 2019.  

Fasiliteter: 

DBC vil tilby et innholdsrikt servicekonsept for byggets leietakere og deres gjester, som:

  • Resepsjon med servicedesk
  • Beriftsrestaurant
  • Kaffebar
  • Sykkel- og bilparkering
  • Treningsrom med dusj og garderober
  • Takterrasse

Om bygget:

Arkitektfirmaet NSW ARKITEKTUR har gjennom hele designprosessen vektlagt å skape et funksjonelt og attraktivt kontorbygg med fremtidsrettede løsninger. DBC vil bli oppført i 11. etasjer over bakkeplan hvorav 8 fulle etasjeplan på ca. 1 200 kvadratmeter. De tre øverste etasjene er inntrukket, og i 9. etasje er det planlagt en stor felles takterrasse. Bygget består av tre hovedelementer der to av volumene får fasade i tre, mens det mellomste volumet mellom består av glass.

Hvert etasjeplan har ulike soner tilpasset forskjellig bruk og arbeidsformer. Arealene vil tilby fantastisk utsikt, gode dagslysforhold, åpenhet for samhandling og skjerming for mer konsentrert arbeid. Det er lagt stor vekt på at bygget skal ta inn mye lys, ha effektiv oppvarming og stor fleksibilitet med tanke på ønsket romløsning. På bakkeplan åpner bygget seg mot Doktor Hansteinsgate hvor det tilrettelegges for mer publikumsorienterte funksjoner.

Kontorbygget er universelt utformet og har et høyt miljøfokus. Det skal BREEAM-NOR klassifiseres som «Very Good» og ha passivhus-standard og Energiklasse A. Miljøfokuset innebærer redusert energiforbruk og reduserte driftskostnader for leietakere.