Eina stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Sylvain Todesco

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Eina stasjon ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1901, ett år før Gjøvikbanens åpning i 1902.

Ved åpningen av Valdresbanen i 1906 ble Eina stasjon et jernbaneknutepunkt, og Eina framstod som en typisk stasjonsby. Eina stasjon har i senere tid stått ubetjent og blir trafikkert av NSB Gjøvikbanen.

Stasjonen vurderes vernet i henhold til Nasjonal Verneplan.

For tiden er stasjonen utleid til bolig, samt venterom og tekniske installasjoner for Bane NOR (tidligere Jernbaneverket).

 

Eina stasjon