Filipstad, Oslo

En helt ny og bærekraftig bydel skal utvikles som en del av Fjordbyen, med stor bypark med badeanlegg, boliger, skole, kontorer og restauranter langs en flott havnepromenade.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2012: Områdereguleringsplan til offentlig ettersyn
2013: To alternative planforslag oversendt Byrådet, ett fra PBE og ett fra grunneierne
2015: Områdereguleringen forventes behandlet i Byutviklingskomitéen og Bystyret
2015: Detaljreguleringsplan for E18 under lokk og Ring 1 til offentlig ettersyn
2018: Tidligst mulig byggestart for E18-prosjektet (forutsatt finansiering)

Kontakt

Anne Siiri Øyasæter

Prosjektdirektør Send e-post

Jan Arne Kragset

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Filipstad er den siste store, ubebygde delen av Oslos sjøside (Fjordbyen) som skal utvikles. Et forslag til områderegulering ligger til behandling i Byrådet, og kan bli vedtatt i 2018. Vi samarbeider med Oslo Havn KF om reguleringen.

Filipstadplanen åpner for cirka 3 000 boliger, ny skole, bypark på 90 mål og ellers varierte kontor-, handels- og bevertningslokaler.

Havnepromenaden vil gå gjennom området. Oslo kommune ønsker lokk over E18. Hvis de finner finansiering til dette, kan første byggetrinn av prosjektet starte opp i 2020. Vår andel av utviklingsarealet utgjør cirka 170 000 kvadratmeter av et samlet utviklingareal på 455 000 kvadratmeter.