Fjordbyen Lier og Drammen

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Jon Simenstad

Prosjektsjef Send e-post

Vi er medeier i Eidos Eiendomsutvikling AS som er en vesentlig grunneier på Lierstranda øst for Drammen. Lier kommune er majoritetseier i selskapet. Eidos utarbeider nå en reguleringsplan for hele Lierstranda-området, og det legges her til rette for bærekraftig byutvikling med boliger og arbeidsplasser. Utviklingsområdet er gitt navnet «Fjordbyen Lier og Drammen». En bærekraftig byutvikling dimensjoneres for 20.000 arbeidsplasser og 10.000 boliger.

Planen tilrettelegger for en gradvis transformasjon av området fra industri/lager/logistikk til blant annet boliger, arbeidsintensiv næring, skoler og annen sosial infrastruktur. Områdets umiddelbare nærhet til Drammensfjorden gir unike kvaliteter og vil fremstå svært attraktivt ved sjøen, Drammen sentrum, nytt sykehus/Drammen helsepark og Lier. Brakerøya stasjon vil utvikles til et velfungerende knutepunkt for å betjene behovet i overskuelig fremtid.