Hva skjer på Filipstad?

Bane NOR Eiendom og Estate Media inviterer til en innholdsrik konferanse med innlegg og debatt om hvordan Filipstad skal utvikles, og hvordan myndigheter, private og offentlige aktører kan samspille rundt dette.

Bane NOR Eiendom og Oslo Havn er grunneiere på Filipstad. Området er den siste store og ubebygde delen av Oslos sjøside som skal utvikles. 

De overordnede rammene er lagt og bygger på Fjordbyplanen fra 2008. Prinsippavtaler mellom Oslo kommune og Bane NOR Eiendom, Oslo Havn og Statens vegvesen er signert. Etter 12 år med forhandlinger og diskusjoner om reguleringsbestemmelser og kostnadsdeling nærmer det seg en endelig enighet, og områdeplanen for Filipstad vil bli behandlet i bystyret om ikke lenge. 

Under konferansen «Hva skjer på Filipstad?» ser vi nærmere på potensialer for utviklingen av området og hvilke planer som foreligger. Hvordan kan og bør Filipstad utvikles? Hva er planene for lokk over E-18 og hvordan skal det finansieres?

Velkommen den 28. november 2019 på Sentralen i Oslo - få innblikk i hvordan Filipstad kan se ut om noen år!

Trykk her for å lese mer om konferansen og melde deg på.