Jessheim stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Monica Leirvik

Eiendomssjef, stor-Oslo Send e-post

Evy Maria Johansen

Eiendomsforvalter, stor-Oslo Send e-post

Jørgen Nordhagen

Driftssjef, stor-Oslo Send e-post

Jessheim stasjon ble åpnet i 1854. Stasjonen ble en del av Norges første jernbane, Hovedbanen, som gikk fra Kristiania til Eidsvoll.

Stasjonsbygningen fra 1908 er bygget med teglstein. Det opprinnelige stasjonsbygget brant ned sommeren 1904 etter et innbrudd der kassen ble stjålet. Jessheim stasjon ble fra 1902 brukt som trykkeri av "Akershusingen", forgjengeren for "Romerikes blad". Jessheim stasjon hadde i noen år etter 1935 en jernbanerestaurant.

Det pågår for tiden et spennende arbeid om utviklingen av Jessheim sentrum, kalt Jessheim Byutvikling. I denne byplanen vil Jessheim stasjon bli videreutviklet som knutepunkt. Eiendommen ligger i sentrum av Jessheim og direkte knyttet til kollektivknutepunktet ved Jessheim stasjon, der tog og buss møtes.

Arkitekt henrik Bull var blant annet også tegnet Nationaltheatret og Historisk Museum.

Visste du at jernbanen hadde ved byggingen av jernbanestasjonen i 1854 kalt stoppestedet for «Trøgstad», men på grunn av faren for forveksling med bygdenavnet Trøgstad i Østfold endret man i 1897 navnet til «Jessum». Dette navnet ble brukt blasfemisk, for eksempel av rekrutter som sa de var kommet gjennom Bøn (tettsted nord for Jessheim) til Jessum. Prestene i bygda klagde derfor til biskopen som i 1900 tok opp saken med herredsstyret og foreslo formen «Jessheim». Man endret derfor skrivemåten til «Jesseim». I 1920 endret NSB skrivemåten til Jessheim.