Karriere

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos en av Norges største eiendomsaktører? Se om vi har ledige stillinger.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR. 

 

Vi har for tiden fire ledige stillinger:

Har du lyst til å jobbe med de mest spennende by- og stedsutviklingsprosjektene i Norge? Har du lyst til å utvikle boliger, næringsbygg og hoteller, og skape nye hjem og arbeidsplasser der tog, buss og bane er naturlige transportvalg? Har du lyst til å jobbe i et av Norges største eiendomsutviklingsmiljøer hvor bærekraft og samfunnsnytten er førende?

Arbeidssted: Oslo      Søknadsfrist 4 prosjektsjefstillinger: 6. juni 2021

Prosjektsjef eiendomsutvikling - tidligfase. 2 stillinger. Klikk her for å lese mer og søke på stillingen.

Prosjektsjef eiendomsutvikling - gjennomføring. 2 stillinger. Klikk her for å lese mer og søke på stillingen.

 

 


 Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss?

Les intervju med noen av våre ansatte.