Knutepunktutvikling reduserer bilbruken i InterCity-byene

Transportøkonomisk institutt (TØI) presenterte torsdag rapporten «Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser». Rapporten som er utarbeidet for ROM Eiendom, viser i hvilken grad byene og tettstedene i InterCity-trianglet vil oppnå miljøeffekter ved å bygge boliger og næringsbygg nær kollektivknutepunktene.

Rapporten viser at byer relativt nært Oslo, som Moss og Drammen, har aller mest å vinne på å drive stasjonsnær byutvikling. Byer i denne kategorien vil ved å lokalisere boliger og arbeidsplasser i stasjonsnære og sentrale områder, og ikke utenfor sentrum, redusere antall kjøretøykilometer med bil (kjtkm) med 35 prosent per ansatt og 21 prosent per bosatt.

I byer noe lenger fra Oslo, som Hamar, Sarpsborg og Tønsberg, viser rapporten at bolig- og arbeidsplassetablering i stasjonsnære og sentrale områder gir 14 prosent færre kjtkm per ansatt og 21 prosent færre kjtkm per bosatt enn bolig- og arbeidsplassetablering utenfor sentrum.

I forstadsområder som Ski, Lillestrøm og Asker, gir bolig- og arbeidsplassetablering i stasjonsnære og sentrale områder 17 prosent færre kjtkm per ansatt og 0,5 prosent færre kjtkm per ansatt enn bolig- og arbeidsplassetablering utenfor sentrum

- At det er bra for miljøet å drive eiendomsutvikling i bysentrum, har vi visst lenge, men vi har manglet en grundig analyse av hvor stor effekt det har på persontransporten i byer og tettsteder å bygge boliger og næringsbygg nær kollektivknutepunkt. Med denne rapporten har TØI gitt oss det ønskede kunnskapsgrunnlaget, sier administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom.

Om rapporten
Utgangspunkt for TØIs analyse er en sammenligning av reisevaner til og fra sentrale områder med reisevaner til og fra ikke-sentrale områder. Som teoretiske eksempler benytter TØI noen av ROM Eiendoms eiendomsutviklingsprosjekter sentralt i Ski, Moss og Hamar.

Dagens reisemiddelfordeling er lagt til grunn for analysen. I årene fremover vil InterCity-utbyggingen gi store ringvirkninger for byene og trolig endre folks reisevaner. Etter hvert som InterCity-utbyggingen ferdigstilles, vil miljøgevinstene av knutepunktutvikling bli stadig større.

Du finner rapporten her

Oppslag i Moss Avis 24.3.17

Kontakt:
Prosjektsjef Ellen Haug, ROM Eiendom, epost ellen.haug@romeiendom.no, mobil 92806943
Kommunikasjonsdirektør Kristin Paus, ROM Eiendom, epost kristin.paus@romeiendom.no, mobil 91602752

Om ROM Eiendom
ROM Eiendom AS er en ledende aktør innen eiendoms- og byutvikling i knutepunkt. Selskapet eier, forvalter og utvikler sentrale eiendommer ved knutepunkt i mange norske byer. 1. mai blir ROM Eiendom slått sammen med Bane NORs eiendomsdivisjon som blir eier av all norsk jernbaneeiendom og landets ledende knutepunktutvikler.