Kontakt oss

Bane NOR Eiendoms største styrke ligger i en entusiastisk organisasjon med et stort og variert nettverk. Medarbeidernes kompetanse spenner vidt og dekker alle områder innen forvaltning og utvikling av eiendom. Bane NOR Eiendom er et fullskala eiendomsselskap.

Bane NOR Eiendom

Sentralbord: 05280
E-post:

Hovedkontor

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo
Postadresse:
Pb. 1800 Sentrum, 0048 Oslo
Lenke til kart

Pressekontakt

Kristin Paus

Direktør kommunikasjon

e-post: Kristin Paus

mobil: 916 02 752

Regionskontorer

Bergen

Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen
Faks: 55 96 62 15

Kristiansand

Vesterveien 3
4612 Kristiansand

Skien

Jernbanebrygga 63
3724 Skien

Stavanger

Jernbanev. 5
4005 Stavanger
PB 200
4001 Stavanger

Trondheim

Postadr.: Sjøgangen 4, 7010 Trondheim
Besøksadr.: Sjøgangen 6, 7010 Trondheim

Verksteder

Bergen

Strøm gt. 4
5015 Bergen

Grorud

Eilert Smiths vei 1
0975 Oslo

Lodalen

Dyvekesvei 2
0192 Oslo

Marienborg

Osloveien 101
7018 Trondheim

Skien

Rektor Ørns gate 32
3717 Skien

Sundland

Skogliveien 4
3047 Drammen
Avdeling Alfabetisk

Administrasjon

Administrerende direktør Petter Eiken Send e-post

Kommunikasjon

Direktør kommunikasjon Kristin Paus Send e-post
Senior kommunikasjonsrådgiver Barbro Hestnes Send e-post
Senior kommunikasjonsrådgiver Monica Toften Send e-post

Strategi og forretningsutvikling

Direktør strategi og forretningsutvikling Jørn Seljelid Send e-post

HR

HR-sjef Tine Wenner (permisjon) Send e-post
HR-rådgiver Anette Palm Vesterkjær Send e-post
Sekretær Beate Wassvik Send e-post
Arkivansvarlig Britt Gunneng Send e-post

Prosjekt

Direktør prosjekter Morten Austestad Send e-post
Prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter Send e-post
Prosjektsjef Connie Nyhaven Send e-post
Prosjektsjef, Trondheim Dag Haugdal Send e-post
Prosjektsjef Ellen Haug Send e-post
Prosjektdirektør Eyvind Skaar Send e-post
Konst. leder Konseptutvikling Håvard Bergsagel Send e-post
Prosjektsjef, Stavanger Ingvald Berntsen Send e-post
Prosjektsjef Jacob Aars-Rynning Send e-post
Prosjektsjef Jan Arne Kragset Send e-post
Prosjektsjef Jon Simenstad Send e-post
Prosjektdirektør Kristin Haug Lund Send e-post
Prosjektsjef Margrethe Lindbæk Send e-post
Seniorrådgiver Michael Robertsen Send e-post
Konseptutvikler Niall Ó Muiré Send e-post
Prosjektdirektør, Sør/Vest Nicolay Schreuder Send e-post
Prosjektsjef Otilie Vihovde Send e-post
Prosjektdirektør Per Atle Tufte Send e-post
Prosjektsjef Rune Breivik Send e-post
Prosjektsjef, Skien Svein Ellingsen Send e-post
Prosjektsjef Sven Kruse-Jensen Send e-post
Prosjektdirektør Trond Rusten Send e-post

Jernbaneeiendom

Direktør Jernbaneeiendom Morten Stray Floberghagen Send e-post
Seniorrådgiver eiendomsforvalting Håkon Veseth Send e-post
Seniorrådgiver salg Marianne Bakken Send e-post
Seniorrådgiver eiendomsfag Stein Helge Dengerud Send e-post
Seniorrådgiver eiendomsfag Tormod Kjærland Olsen Send e-post
Regionleder Jernbaneeiendom Nord/Midt Jan Lutterloh Send e-post
Eiendomsforvalter, Nord/Midt Anita Helene Haugen Send e-post
Arealforvalter, Nord/Midt Anne-Kristine Meland Send e-post
Drifts- og vedlikeholdssjef, Nord/Midt Roar Adolfsen Send e-post
Drifts- og vedlikeholdssjef, Nord/Midt Tatiana Y. Dmitrieva Send e-post
Eiendomssjef, Nord/Midt Tommy Simonsen Send e-post
Driftskontrollør, Nord/Midt Tonny Solvoll Send e-post
Eiendomssjef, Nord/Midt Toril Dahl Hjelseth Send e-post
Regionleder Østlandet nord Tove R.S. Solbakken Send e-post
Eiendomsforvalter, Østlandet nord Anna Tien Nguyen-Skaret Send e-post
Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Bjørnar Brændhaugen Send e-post
Eiendomssjef, Østlandet nord Hege Haslie-Christensen Send e-post
Arealforvalter, Østlandet nord Susan Bøbel Send e-post
Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Tom Erik Sandholt Send e-post
Regionleder, Østlandet sør Torbjørn Immerstein Send e-post
Eiendomsforvalter, Østlandet sør Anniken Thormodsrud Send e-post
Driftssjef, Østlandet sør Asle Tangerud Send e-post
Eiendoms- og arealforvalter, Østlandet sør Ida Johansson (permisjon) Send e-post
Eiendomssjef, Østlandet sør Pia Malene K. Eide Send e-post
Eiendomssjef, Østlandet sør Tone Mjølnerød Send e-post
Regionleder Sør/vest Bjørn-Olav Enger Send e-post
Eiendomssjef, Sør/Vest Gunnar Aase Send e-post
Eiendomssjef, Sør/vest Iver T. Mathiesen Send e-post
Eiendomsforvalter Kenneth Berstad Send e-post
Eiendomsforvalter, Sør/Vest Kirsten Anna Sørheim Send e-post
Drifts- og vedlikeholdssjef, Sør/Vest Kjell Norbakk Send e-post
Arealforvalter, Sør/Vest Leif Stødle Send e-post

Stasjoner

Direktør stasjoner Knut Øivind Ruud Johansen Send e-post
Leder stab Jan Ove Fjællingsdal Send e-post
Saksbehandler, Stab Pål Solheim Send e-post
Seniorrådgiver, Stab Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke Send e-post
Regionleder Nord/Midt Tore Arntzen Send e-post
Driftskontrollør, Nord/Midt Arve Petter Eggen Send e-post
Vedlikeholdssjef, Nord/Midt Jan Arild Sivertsgård Send e-post
Driftskontrollør, Nord/Midt Jan Leirflaten Send e-post
Driftssjef, Nord/Midt Knut Bjørgvik Send e-post
Eiendomssjef, Nord/Midt Laila Rødder Send e-post
Driftssjef, Nord/Midt Morten Valstad Send e-post
Driftssjef, Nord/Midt Odd Olsen Send e-post
Eiendomsforvalter, Nord/Midt Ragnhild Gomo Send e-post
Driftssjef, Nord/Midt Svein-Erik Bjørgan Send e-post
Driftssjef, Nord/Midt Vibeke Stav Send e-post
Regionleder Øst Kamran Nikazm Send e-post
Driftssjef, Øst Anders Nygaard Send e-post
Driftssjef, Øst Anders Ringdal Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst Cecilie Risøe Lindegaard Send e-post
Driftssjef, Øst Elina G. Dimakis Send e-post
Driftskontrollør, Øst Erik Rydén Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst Gry Riung Send e-post
Driftskontrollør, Øst Kjell Tore Lerbakken Send e-post
Eiendomssjef, Øst Markus Steinbakk Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst Sylvain Todesco Send e-post
Driftskontrollør, Øst Tommy Kjensmo Send e-post
Driftskontrollør, Øst Tore Skogheim Send e-post
Driftskontrollør, Øst Vidar Støyl Send e-post
Regionleder Sør/Vest Terje Austenå Send e-post
Eiendomssjef, Sør/Vest Anna Bang Send e-post
Driftskontrollør, Sør/Vest Einar Eikjeland Send e-post
Driftssjef, Sør/Vest Erik Børjesson Send e-post
Eiendomsforvalter, Sør/Vest Ingrid Garmann Send e-post
Driftskontrollør, Sør/Vest Kjell Rune Pettersen Send e-post
Driftskontrollør, Sør/Vest Kjell S. Hefte Send e-post
Vedlikeholdssjef, Sør/Vest Ole Hjalmar Birkeland Send e-post
Driftssjef, Sør/Vest Tommy Tryti Send e-post
Regionleder Oslo S Jørgen Lillehol Send e-post
Eiendomssjef, Oslo S Anette Braathu Haaverstad Send e-post
Eiendomsforvalter, Oslo S og Nationaltheateret Arne Løkke Send e-post
Driftssjef, Oslo S Berit Urianstad Send e-post
Eiendomsforvalter, Oslo S Per Øivind Bjørningstad Send e-post
Driftskontrollør, Oslo S Terje Ronten Send e-post
Senterleder, Oslo S Torstein Heldal Send e-post
Regionleder Stor-Oslo Jonn Eggerud Send e-post
Vedlikeholdssjef, Stor-Oslo Bjørn Nordstrøm Send e-post
Eiendomsforvalter, Stor-Oslo Evy Maria Johansen Send e-post
Driftskontrollør, Stor-Oslo Frode-Johny Johansen Send e-post
Driftssjef, Stor-Oslo Jørgen Nordhagen Send e-post
Eiendomssjef, Stor-Oslo Monica Leirvik Send e-post

Fag og utvikling

Direktør konsept og plan Marianne S. Aasen Send e-post
Avdelingsdirektør Sjur Helseth Send e-post
Seniorrådgiver - Sportilgang Geir Sagen Send e-post
Konseptutvikler Hans Petter Jakobsen Send e-post
Seniorrådgiver jernbanesystem Henrik Skarpeid Send e-post
Seniorrådgiver jernbanesystem Leif Ingholm Send e-post
Planrådgiver Trine-Marie Molander Fjeldstad Send e-post
Seniorrådgiver jernbanesystem Torkil Schjetlein Send e-post
Direktør digital forretningsutvikling Henning Bodin Send e-post
IKT-rådgiver Knut Vidar Draget Send e-post
Senior Systemutvikler Marit Hildebrandt Send e-post
Senior systemutvikler Mona Linnerud Hartvigsen Send e-post
Senior Systemutvikler Sølvi Weigård Send e-post
Seksjonssjef miljø, teknikk og sikkerhet Lise Kristin Sunsby Send e-post
Seniorrådgiver Sikkerhet og beredskap Ellen Morrison Send e-post
Seniorrådgiver tekniske anlegg Hallvard Ekker Send e-post
Seniorrådgiver Helle Toft Send e-post
Seniorrådgiver drift og vedlikehold Jan Wright Send e-post
Seniorrådgiver - HMS/industrivern Jarle Tamburstuen Slåen Send e-post
Seniorrådgiver kulturminnevern Sissel Bjørkto Send e-post
Fagansvarlig tegning Stephan Arnesen Send e-post
Teknisk tegner Tonje Askim Hverven Send e-post
Seksjonssjef anskaffelse og kontrakter Petter Heide Larsen Send e-post
Seniorrådgiver anskaffelse og kontrakt Hanne Bjørnstad Send e-post
Seniorrådgiver anskaffelse og kontrakt Terje Fosser Send e-post

Konsernjuridisk

Advokat Kirsti Ward Send e-post
Advokat Stein Ness Send e-post
Advokat Henning Michaelsen Send e-post
Advokat Synne Offenberg Bye (sykemeldt) Send e-post

Verksted og hensetting

Direktør verksted og hensetting Jørn Johansen Send e-post
Seniorrådgiver Eiendom Alf Gunnar Lunde Send e-post
Prosjektsjef Gaute Lorentzen Send e-post
Forretningsutvikling verksteder Pål Sigurd Anthonsen Send e-post
Teknisk sjef Ken Skjeggerud Send e-post
Eiendomssjef, nord Geir Kvam Send e-post
Eiendomssjef, sør Hans Inge Fuglseth Send e-post
Eiendomssjef, vest John Olav Meling Send e-post
Eiendomssjef, øst Tor Jacobsen Send e-post
Drifts- og vedlikeholdssjef Jan Rune Nordgård Send e-post
Driftsleder, Grorud Sigurd A. Ossletten Send e-post
Driftstekniker, Grorud Bülent Karabulut Send e-post
Driftstekniker, Grorud Jabes Kayemba Send e-post
Driftstekniker, Grorud Rune Fjermerås Pettersen Send e-post
Driftstekniker, Grorud Andreas Momkvist Send e-post
Driftstekniker, Grorud Bjørn Hansen Send e-post
Spesialarbeider, Grorud Atle Dehlen Send e-post
Driftstekniker, Grorud Fred Ove Johnsen Send e-post
Driftssleder, Lodalen Randi Grydeland Send e-post
Driftstekniker, Lodalen Alexander Sten Amundsen Send e-post
Driftstekniker, Lodalen Leif Olaisen Send e-post
Driftstekniker, Lodalen Daniel Chudiakow Gustavsen Send e-post
Portvakt, Lodalen Rita Volden Send e-post
Driftsleder, Marienborg (fungerende) Geir Kvam Send e-post
Driftstekniker, Marienborg Askill Røkke Send e-post
Renholder, Marienborg Runi Havstein Send e-post
Driftstekniker, Marienborg Rolf Woldvik Send e-post
Driftstekniker, Marienborg Erik Sundet Send e-post
Driftstekniker, Marienborg Roar Ljønes Send e-post
Renholder, Marienborg Ove Christian Wangensteen Send e-post
Driftsleder, Skien (fungerende) Jan Rune Nordgård Send e-post
Driftstekniker, Skien Ole Kristian Bråten Send e-post
Driftssleder, Sundland Tommy Thygesen Send e-post
Driftstekniker, Sundland Holger Hermann Goldbeck Send e-post
Driftstekniker, Sundland Roar Borgersen Send e-post
Portvakt, Sundland Terje Iversen Send e-post

Finans

Finanssjef Sven Erik Pløen Send e-post
Finansanalytiker Hans-Kristian Hovda Send e-post
Finansanalytiker Petter Danielsen Send e-post

Økonomi

Økonomisjef Espen Wikerholmen Send e-post
Business Controller Egil Melbye Send e-post
Business Controller Hege Messel Grande Send e-post
Business Controller Sindre Grimsøen Send e-post
Leder Regnskapsrapportering AS Arne Solhusløkk Send e-post
Seniorrådgiver Anne Marthinsen Send e-post
Regnskapscontroller Kjell Erik Sveen Send e-post
Seniorrådgiver Kjetil Vestrum Send e-post
Regnskapscontroller Tonje Hageselle Bryde Send e-post
Regnskapsmedarbeider Elisabeth Langdalen Send e-post
Regnskapsmedarbeider Lisbeth A. Bampton Send e-post
Regnskapscontroller Vigdis Albertsen Send e-post