Kontakt oss

Bane NOR Eiendoms største styrke ligger i en entusiastisk organisasjon med et stort og variert nettverk. Medarbeidernes kompetanse spenner vidt og dekker alle områder innen forvaltning og utvikling av eiendom. Bane NOR Eiendom er et fullskala eiendomsselskap. FAKTURA: Fakturaer må fortsatt sendes til ROM Eiendom AS. Adresse og organisasjonsnummer er det samme.

Bane NOR Eiendom

Sentralbord: 05280
E-post:

Hovedkontor

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo
Postadresse:
Pb. 1800 Sentrum, 0048 Oslo
Lenke til kart

Pressekontakt                          Send oss filer

Kristin Paus

Direktør marked

e-post: Kristin Paus

mobil: 916 02 752

Besøk vårt presserom

Regionskontorer

Bergen

Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen
Faks: 55 96 62 15

Kristiansand

Vesterveien 3
4612 Kristiansand

Skien

Jernbanebrygga 63
3724 Skien

Stavanger

Jernbanev. 5
PB 200
4001 Stavanger

Trondheim

Postadr.: Sjøgangen 4, 7010 Trondheim
Besøksadr.: Sjøgangen 6, 7010 Trondheim

Verksteder

Bergen

Strøm gt. 4
5015 Bergen

Grorud

Eilert Smiths vei 1
0975 Oslo

Lodalen

Dyvekesvei 2
0192 Oslo

Marienborg

Osloveien 101
7018 Trondheim

Skien

Rektor Ørns gate 32
3717 Skien

Sundland

Skogliveien 4
3047 Drammen
Avdeling Alfabetisk

Administrasjon

Konserndirektør Petter Eiken Send e-post

Kommunikasjon

Direktør marked Kristin Paus Send e-post
Senior kommunikasjonsrådgiver Barbro Hestnes Send e-post
Senior kommunikasjonsrådgiver Monica Toften Send e-post

HR

HR-sjef Tine Wenner Send e-post
HR-rådgiver Anette Palm Vesterkjær Send e-post
Sekretær Beate Wassvik Send e-post
Arkivansvarlig Britt Gunneng Send e-post

Prosjekt

Direktør utvikling Morten Austestad Send e-post
Prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter Send e-post
Prosjektsjef Connie Nyhaven Send e-post
Prosjektsjef, Trondheim Dag Haugdal Send e-post
Prosjektsjef Ellen Haug Send e-post
Prosjektdirektør Eyvind Skaar Send e-post
Prosjektdirektør Gunnar E. Nøding Send e-post
Prosjektsjef, Stavanger Ingvald Berntsen Send e-post
Prosjektsjef Jacob Aars-Rynning Send e-post
Prosjektsjef Jan Arne Kragset Send e-post
Prosjektsjef Jon Simenstad Send e-post
Prosjektsjef Kristine Lileng Holene Send e-post
Prosjektsjef Margrethe Lindbæk Send e-post
Seniorrådgiver Michael Robertsen Send e-post
Prosjektdirektør, Sør/Vest Nicolay Schreuder Send e-post
Prosjektsjef Otilie Vihovde Send e-post
Prosjektdirektør Per Atle Tufte Send e-post
Prosjektsjef Rune Breivik Send e-post
Finanssjef Sigmund Sletvold Send e-post
Prosjektsjef, Skien Svein Ellingsen Send e-post
Prosjektsjef Sven Kruse-Jensen Send e-post
Prosjektdirektør Tor Saghaug Send e-post
Prosjektdirektør Trond Rusten Send e-post

Jernbaneeiendom

Direktør Jernbaneeiendom Morten Stray Floberghagen Send e-post
Kulturminneansvarlig Sissel Bjørkto Send e-post
Leder kvalitet og samhandling Tove R.S. Solbakken Send e-post
Regionsleder, Nord/Midt Jan Lutterloh Send e-post
Arealforvalter, Nord/Midt Anne-Kristine Meland Send e-post
Driftssjef, Nord/Midt Roar Adolfsen Send e-post
Driftssjef, Nord/Midt Tatiana Y. Dmitrieva Send e-post
Eiendomssjef, Nord/Midt Tommy Simonsen Send e-post
Oppsynsmann, Nord/Midt Tonny Solvoll Send e-post
Eiendomssjef, Nord/Midt Toril Dahl Hjelseth Send e-post
Regionsleder Oslo Nord/Øst Marianne Bakken Send e-post
Eiendomssjef, Øst nordre Aleksander Ellingsve Send e-post
Eiendomssjef, Øst nordre Alf Gunnar Lunde Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst nordre Anna Tien Nguyen-Skaret Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst søndre Anniken Thormodsrud Send e-post
Driftssjef, Øst nordre Bjørnar Brændhaugen Send e-post
Eiendomssjef Hege Haslie-Christensen Send e-post
Eiendomsforvalter Håkon Veseth Send e-post
Eiendoms- og arealforvalter Ida Johansson Send e-post
Eiendomssjef, Øst søndre (fødselspermisjon) Pia Malene K. Eide Send e-post
Eiendoms-/arealforvalter Susan Bøbel Send e-post
Driftssjef, Øst nordre Tom Erik Sandholt Send e-post
Eiendomssjef, Øst søndre Torbjørn Immerstein Send e-post
Regionsleder Sør/vest Bjørn-Olav Enger Send e-post
Driftssjef, Sør/Vest Erik Jordal Send e-post
Eiendomssjef, Sør/vest Iver T. Mathiesen Send e-post
Eiendomssjef, Sør/Vest Gunnar Aase Send e-post
Eiendomsforvalter, Sør/Vest Kirsten Anna Sørheim Send e-post
Driftssjef, Sør/Vest Kjell Norbakk Send e-post
Arealforvalter, Sør/Vest Leif Stødle Send e-post

Stasjoner

Direktør stasjoner Knut Øivind Ruud Johansen Send e-post
Leder Økonomi Hege Messel Grande Send e-post
Forvaltningskoordinator, Økonomi Kjell Erik Sveen Send e-post
Vedlikeholdsansvarlig, Stab Bjørn Nordstrøm Send e-post
Saksbehandler, Stab Pål Solheim Send e-post
Rådgiver, Stab Vivi-Ann Thorvildsen Bjerke Send e-post
Regionsleder Nord/Midt Tore Arntzen Send e-post
Oppsynsmann, Nord/Midt Arve Petter Eggen Send e-post
Eiendomssjef, Nord/Midt Jan Arild Sivertsgård Send e-post
Oppsynsmann, Nord/Midt Jan Leirflaten Send e-post
Oppsynsmann, Nord/Midt Knut Bjørgvik Send e-post
Eiendomssjef, Nord/Midt Laila Rødder Send e-post
Driftsleder, Nord/Midt Morten Valstad Send e-post
Stasjonsansvarlig, Nord/Midt Odd Olsen Send e-post
Eiendomsforvalter, Nord/Midt Ragnhild Gomo Send e-post
Oppsynsmann, Nord/Midt Svein-Erik Bjørgan Send e-post
Regionsleder Øst Kamran Nikazm Send e-post
Stasjonsansvarlig, Øst Anders Nygaard Send e-post
Driftsingeniør, Øst Anders Ringdal Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst Cecilie Risøe Lindegaard Send e-post
Stasjonsansvarlig, Øst Elina G. Dimakis Send e-post
Oppsynsmann, Øst Erik Rydén Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst Gry Riung Send e-post
Oppsynsmann, Øst Kjell Tore Lerbakken Send e-post
Eiendomssjef, Øst Markus Steinbakk Send e-post
Eiendomsforvalter, Øst Sylvain Todesco Send e-post
Stasjonsansvarlig, Øst Terje Apenæs Send e-post
Oppsynsmann, Øst Tommy Kjensmo Send e-post
Oppsynsmann, Øst Tore Skogheim Send e-post
Stasjonsansvarlig, Nord/Midt Vibeke Stav Send e-post
Oppsynsmann, Øst Vidar Støyl Send e-post
Regionsleder Sør/Vest Terje Austenå Send e-post
Eiendomssjef, Sør/Vest Anna Bang Send e-post
Oppsynsmann, Sør/Vest Einar Eikjeland Send e-post
Eiendomssjef, Sør/Vest Eirin Hågensen Drønen Send e-post
Stasjonsansvarlig, Sør/Vest Erik Børjesson Send e-post
Eiendomsforvalter, Sør/Vest Ingrid Garmann Send e-post
Oppsynsmann, Sør/Vest Kjell Rune Pettersen Send e-post
Oppsynsmann, Sør/Vest Kjell S. Hefte Send e-post
Driftssjef, Sør/Vest Ole Hjalmar Birkeland Send e-post
Oppsynsmann, Sør/Vest Stein Vidme Send e-post
Stasjonsansvarlig, Sør/Vest Tommy Tryti Send e-post
Regionsleder Oslo S Jørgen Lillehol Send e-post
Eiendomsforvalter, Oslo S og Nationaltheateret Arne Løkke Send e-post
Stasjonsansvarlig, Oslo S Berit Urianstad Send e-post
Eiendomsforvalter, Oslo S Per Øivind Bjørningstad Send e-post
Oppsynsmann, Oslo S Terje Ronten Send e-post
Senterleder, Oslo S Torstein Heldal Send e-post
Regionsleder, Stor-Oslo Jonn Eggerud Send e-post
Eiendomssjef, Stor-Oslo (fødselspermisjon) Anette Braathu Haaverstad Send e-post
Oppsynsmann, Stor-Oslo Eilif Larsen Send e-post
Eiendomsforvalter, Stor-Oslo Evy Maria Johansen Send e-post
Oppsynsmann, Stor-Oslo Frode-Johny Johansen Send e-post
Stasjonsansleder, Stor-Oslo Jørgen Nordhagen Send e-post
Eiendomssjef Monica Leirvik Send e-post

Konsept og plan

Direktør konsept og plan Marianne S. Aasen Send e-post
Leder for konseptutvikling Eili Vigestad Berge Send e-post
Seniorrådgiver Atle Reinsberg Send e-post
Seniorrådgiver Helle Toft Send e-post
Avdelingsdirektør Sjur Helseth Send e-post
Prosjektledertrainee Hans Petter Jakobsen Send e-post
Planrådgiver Trine-Marie Molander Fjeldstad Send e-post
Direktør digital forretningsutvikling Henning Bodin Send e-post
IKT-rådgiver Knut Vidar Draget Send e-post
Senior Systemutvikler Marit Hildebrandt Send e-post
Senior Systemutvikler Tore Håsæther Send e-post
Fagansvarlig tegning Stephan Arnesen Send e-post
Senior Systemutvikler Sølvi Weigård Send e-post

Eiendomsfaglig stab

Direktør Eiendomsfaglig stab Kirsti Ward Send e-post
Seksjonssjef miljø, teknikk og sikkerhet Lise Kristin Sunsby Send e-post
Seniorrådgiver Sikkerhet og beredskap Ellen Morrison Send e-post
Seniorrådgiver tekniske anlegg Hallvard Ekker Send e-post
Seniorrådgiver drift og vedlikehold Jan Wright Send e-post
Seksjonssjef/Advokat Stein Ness Send e-post
Seniorrådgiver/Advokat Henning Michaelsen Send e-post
Seniorrådgiver eiendomsfag Stein Helge Dengerud Send e-post
Seniorrådgiver/Advokat Synne Offenberg Bye Send e-post
Seniorrådgiver eiendomsfag Tormod Kjærland Olsen Send e-post
Leder for anskaffelse og kontrakter Petter Heide Larsen Send e-post
Seniorrådgiver anskaffelse og kontrakt Hanne Bjørnstad Send e-post
Seniorrådgiver anskaffelse og kontrakt Terje Fosser Send e-post

Verksted

Direktør verksted Jan-Tore Iversen Send e-post
Teknisk sjef, verksted Ken Skjeggerud Send e-post
Seniorkonsulent - Plan/Sportilgang Geir Sagen Send e-post
Seniorkonsulent - HMS/industrivern Jarle Tamburstuen Slåen Send e-post
Controller Egil Melbye Send e-post
Controller Pål Sigurd Anthonsen Send e-post
Plassjef, Bergen John Olav Meling Send e-post
Plassjef, Grorud Gaute Lorentzen Send e-post
Avdelingsleder, Grorud Sigurd A. Ossletten Send e-post
Fagarbeider, Grorud Bülent Karabulut Send e-post
Fagarbeider, Grorud Jabes Kayemba Send e-post
Fagarbeider, Grorud Rune Fjermerås Pettersen Send e-post
Fagarbeider, Grorud Andreas Momkvist Send e-post
Gruppeleder, Grorud Arild Ingar Bergersen Send e-post
Gruppeleder, Grorud Bjørn Hansen Send e-post
Produksjonsleder, Grorud Arild Sennerud Send e-post
Spesialarbeider, Grorud Atle Dehlen Send e-post
Spesialarbeider, Grorud Fred Ove Johnsen Send e-post
Spesialarbeider, Grorud Bjørn Gunnar Eriksen Send e-post
Plassjef, Lodalen Tor Jacobsen Send e-post
Avdelingsleder, Lodalen Randi Grydeland Send e-post
Fagarbeider, Lodalen Alexander Sten Amundsen Send e-post
Fagarbeider, Lodalen Leif Olaisen Send e-post
Fagarbeider, Lodalen Daniel Chudiakow Gustavsen Send e-post
Skifter, Lodalen Rita Volden Send e-post
Plassjef, Marienborg Geir Kvam Send e-post
Fagarbeider, Marienborg Askill Røkke Send e-post
Fagarbeider, Marienborg Runi Havstein Send e-post
Fagarbeider, Marienborg Rolf Woldvik Send e-post
Spesialarbeider, Marienborg Erik Sundet Send e-post
Spesialarbeider, Marienborg Roar Ljønes Send e-post
Spesialarbeider, Marienborg Ove Christian Wangensteen Send e-post
Fagarbeider, Marienborg Finn Kristian Landstad Send e-post
Spesialarbeider, Marienborg Solrun Lie Send e-post
Plassjef, Skien Jan Rune Nordgård Send e-post
Seniorkonsulent, Skien Ole Kristian Bråten Send e-post
Plassjef, Sundland Hans Inge Fuglseth Send e-post
Ingeniør, Sundland Holger Hermann Goldbeck Send e-post
Ingeniør, Sundland Roar Borgersen Send e-post
Produksjonsleder, Sundland Terje Iversen Send e-post
Avdelingsleder, Sundland Tommy Thygesen Send e-post

Økonomi

Direktør økonomi og finans Jørn Seljelid Send e-post
Regnskapssjef Anne Marthinsen Send e-post
Regnskapscontroller Arne Solhusløkk Send e-post
Regnskapsmedarbeider Elisabeth Langdalen Send e-post
Økonomikonsulent Elizabeth C. Skar Send e-post
Seksjonssjef Jan Ove Fjællingsdal Send e-post
Analytiker Kjetil Vestrum Send e-post
Regnskapsmedarbeider Lisbeth A. Bampton Send e-post
Regnskapscontroller Mona Linnerud Hartvigsen Send e-post
Controller Petter Danielsen Send e-post
Controller Sindre Grimsøen Send e-post
Konsernregnskapssjef Truls Mortensen Send e-post
Regnskapscontroller Vigdis Albertsen Send e-post