Schweigaards gate 33 - næringsbygg

Nytt kontorbygg med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S som blir Bane NORs nye hovedkontor.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Detaljregulering vedtatt 17/6-2015. 

Byggestart januar 2016.

Fase 1, 2016: Utgraving, spunting og peling. Ingen arkeologiske funn.

Fase 2, januar - juni 2017: Råbygg under terreng.

Fase 3, juli 2017 - : Bygg over terreng

Forventet ferdigstillelse i 2018/2019

 

 

Kontakt

Eyvind Skaar

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

undefined