Schweigaards gate 33 - næringsbygg

Nytt kontorbygg med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S som blir Bane NORs nye hovedkontor.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Detaljregulering vedtatt 17/6-2015. 

Byggestart januar 2016.

Fase 1, 2016: Utgraving, spunting og peling. Ingen arkeologiske funn.

Fase 2, januar - juni 2017: Råbygg under terreng.

Fase 3, juli 2017 - : Bygg over terreng

Forventet ferdigstillelse i 2018/2019

 

 

Kontakt

Eyvind Skaar

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

I Schweigaards gate 33 oppføres et kontorbygg på ti etasjer, åtte over bakken og to under. Prosjektet består av to bygningskropper som bindes sammen med en glassbro i sjette etasje. Arkitekturen er særegen og nyskapende, og prosjektet vil oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-NOR «Excellent» med energimålsetting klasse A.

I første etasje planlegges det et velkomstsenter og utadrettede funksjoner. I andre etasje og første underetasje planlegges møtelokaler, og i de øvrige etasjene vil det være kontorarbeidsplasser med tilhørende fellesarealer. På taket av det vestvendte bygget vil det anlegges en terrasse med flott utsikt over Bjørvika. Det er besluttet å etablere Bane NORs nye hovedkontor her.