Lillestrøm sykkelhotell tildelt Skedsmo kommunes Arkitektur og byutviklingspris

Lillestrøm sykkelhotell ble tildelt Skedsmo kommunes Arkitektur og byutviklingspris 2017 den 15. juni. Utdelingen av prisen var ved ordfører Ole Jacob Flæte. Det er Various Architects AS som har tegnet bygget og som mottok prisen.

Prisen er en hederspris, og består av diplom, støpt plakett, og et premiebeløp på kr 25 000,-. Plaketten vil bli montert på bygget.

Juryen begrunner vinnervalget med at «Sykkelhotellet er et tidsriktig og innovativt prosjekt som bidrar til å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i kombinasjon med kollektivtrafikk. Bygget har en spennende utforming, konstruksjon og materialbruk, og markerer seg tydelig i bybildet i konkurranse med langt mer ruvende naboer. Byggets arkitektur og funksjon har evnet å skape begeistring langt utover landets grenser og bidrar til å forsterke bildet av Lillestrøm som Norges beste sykkelby!».

Videre i juryens begrunnelse får Bane NOR Eiendom heder for å satse på sykkelhoteller ved jernbanestasjoner over hele landet, og skriver videre at «Sykkelhotellene har potensial til å bli urbane turistveiprosjekter; små arkitektoniske perler som bidrar til å fremheve sykkelens status i bybildet. Sykkelhotellene er en representant for en større mentalitetsendring i areal- og transportplanleggingen og det neste steget på veien mot et fullverdig servicetilbud for sykkel».

Juryen for Skedsmo kommunes arkitektur og byutviklingspris 2017-2020 består av:

 • Magnus Jørgensen, Rodeo arkitekter (leder av jury- representant fra NAL)
 • Torun Hognestad, Rambøll (representant fra NLA)
 • Anne Marie Lervik, leder av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk
 • Jan Petter Myrvold, medlem av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk
 • Kornel Wojciechowski, avdelingsarkitekt byggesaksavdelingen

Fakta:

 • Beliggenhet: Lillestrøm, Jonas Lies gate 2-4
 • Byggherre: Bane NOR Eiendom
 • Byggeår/Ferdigstilt: 2016
 • Areal/Størrelse: 500 m²
 • Kostnad eks. mva.: MNOK 7
 • Finansiering: Akershus Fylkeskommune
 • Prosjekterende arkitekter: Various Architects AS ved Ibrahim Elhayawan (prosjektleder), Alexander Heien Berg, Isabell Adamofski, Matteo Compri, Marius H. Næss, Pauline Rossel
 • Rådgivere/konsulenter: Sweco AS/Norconsult AS
 • Entreprenør: HAB Construction AS
 • Material-leverandører: Moelven, Euroskilt, Lamberts limit U glass