MSCI European Property Investment Awards 2016 til ROM Eiendom

ROM Eiendom gjør det nok en gang særdeles bra i konkurransen om å ha den beste avkastningen på porteføljen. På den 18. MSCI European Property Investment Awards (tidligere IPD – Investment Property Databank) vant ROM Eiendom prisen for beste balanserte avkastning på porteføljen de siste tre årene i Norge. Over de tre årene frem til desember 2015 hadde ROM Eiendom en avkastning på 10,5 prosent, mot 8,4 prosent som var gjennomsnittet i resten av det norske markedet. I den norske undersøkelsen inngikk 13 eiendomsporteføljer fra blant annet Storebrand, OBOS, Entra, Aberdeen, DNB og Union.

MSCI måler totalavkastningen på ROM Eiendoms største driftsavhengige eiendommer mot resten av det norske markedet. Totalavkastning består av direkteavkastning (avkastning fra løpende drift) og verdiutvikling korrigert for investeringer og salg. ROM Eiendom vant også denne prisen i 2015.

Meravkastningen til ROM Eiendoms portefølje viser at verdiutviklingen ikke bare er styrt av markedet. Det gjøres en formidabel jobb med forvaltningen av eiendommene. ROM Eiendom har eiendommer som ligger sentralt til i byene, men dette alene er ikke nok til å sikre verdiutvikling. Man må også gjøre de rette grepene på eiendommene for å gjøre de attraktive for leietagere. Resultatene fra undersøkelsen viser at ROM Eiendom har lykkes med de grepene som kontinuerlig gjøres på eiendommene, både i form av vedlikehold og investeringer.