Oslo gate 7 - boligprosjekt

Flere boliger i Gamlebyen i Oslo.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2018: Oppstart reguleringsplan

2020: Reguleringsplan forventes godkjent

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

I Oslo gate 7 planlegger vi et nytt boligbygg med cirka 20 leiligheter. Eksisterende bygård fra 1860 skal også rehabiliteres og omstruktureres for å gi plass til flere leiligheter. Prosjektet vil tilføre Oslo flere sentrale leiligheter. Nybygget er planlagt med en fasede mot gaten som tar opp i seg elementer fra eksisterende nabobebyggelse fra slutten av 1800-tallet. Mot vest/bakgården vil fasaden åpne seg mer opp og trappes for å utnytte tomtens beliggenhet med utsikt mot Bjørvika. Reguleringsplan igangsettes primo 2018 og forventes godkjent i løpet av 2020.