Paradis Brygge - et godt sted å bo

220 nye leiligheter fordelt på 11 bygg med fire eller seks etasjer.

Fakta om
prosjektet

Hjemmeside paradisbrygge.no

Fremdrift

  • Detaljregulering for plan 2499P godkjent i Stavanger Bystyre 17/2-16
  • Rammesøknad innvilget okt. 2016
  • Oppstart salg våren 2017
  • Oppstart bygging høst 2017 
  • Innflytting første byggetrinn 2018/2019

Kontakt

Nicolay Schreuder

Prosjektdirektør, Sør/Vest Send e-post

Kart

map

Paradis Brygge ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug, og rett ved Paradis stasjon. Området skal bebygges som et konsentrert boligområde, og som et næringsområde med høy utnyttelse og tydelig identitet. I Paradis skal det både være godt å bo og å arbeide. Utbyggingen bidrar til et helhetlig grep for området, med god tilgjengelighet, grøntstrukturer, og gode forbindelser til de omkringliggende bydelene.

De første boligene i Paradis har planlagt salgsstart våren 2017. Boligområdet ligger rett syd for Strømsbroen, og her er det planlagt ca. 220 leiligheter. Boligene etableres i en småblokkbebyggelse i tett, medium lav bebyggelse fordelt på 11 bygg. Byggene er satt sammen av 4- og 6-etasjers grunnvolum med tilnærmet kvadratisk grunnflate. To og to bygg er samlokalisert rundt et felles uteareal der alle inngangssoner er plassert. Hvert bygningsvolum er planlagt med skrå takflater, og er tenkt som en tidsriktig fortolkning av trehusbyen Stavanger.

Byggene framstår som moderne og framtidsrettet med høy arkitektonisk kvalitet. Tomten der Paradis Brygge skal bygges har flotte landskapelige kvaliteter, med nærhet til sjøen og det planlagte turdraget i vannkanten, gode solforhold og en fantastisk utsikt til fjorden. Her blir det godt å bo.