Paradis: Ny urban bydel i Stavanger

Paradis ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2014: Detaljplan førstegangsbehandlet i august.

2016: Detaljregulering vedtatt.

2019: Arkitektkonkurranse. Vinner kunngjort 15/5.

Det antas å ta ca. 10 år fra oppstart til ferdigstillelse på et såpass omfattende byutviklingsprosjekt.

 

Kontakt

Nicolay Schreuder

Prosjektdirektør, Sør/Vest Send e-post

Kart

map

Paradisområdet er et knutepunkt med umiddelbar nærhet til Paradis stasjon, og utviklingen her skal bidra til at enda flere reiser kollektivt. Området skal bebygges som et konsentrert boligområde, og som et næringsområde med høy utnyttelse og tydelig identitet.

Fokus på helheten

Paradis skal være et godt sted å bo og arbeide, og utbyggingen skal bidra til et helhetlig grep for området. Det er derfor stort fokus på tilgjengelighet, grøntstruktur samt forbindelser til de omkringliggende områdene, bydelene Hillevåg, Storhaug og Eiganes-Våland. Paradis er et av få sentrale store utbyggingsområder i sentrale Stavanger, og områdets størrelse tilsier gjennomføringer i flere trinn der:

  • Prosjektets unike beliggenhet i sjøkanten, tett på byen utnyttes
  • Prosjektet fremstår som et område med moderne og fremtidsrettede kontorbygg og boliger tilrettelagt for inntil 10 000 arbeidsplasser og 1000 boliger
  • Prosjektets utforming skal gi særpreg og identitet til sted og omgivelser
  • Prosjektet legger til rette for økt tilgjengelighet og integreres med en tydelig offentlig
  • Prosjektet skal utfordre høyder og arealpotensialer i foreliggende planer
  • Prosjektet skal gi tydelige løsninger på adkomst, logistikk og håndtering av tomteforhold
  • Prosjektet skal vektlegge bærekraftige løsninger.

Sammen om utbyggingen

Bane NOR Eiendom har gått sammen med FP Eiendom og Base Property om utbyggingen av paradis-området. 

Base Property AS er et eiendomsutviklingsselskap basert i Stavanger. Selskapet ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av Base Gruppen AS. Selskapet utvikler eiendom innen næring og hotell. Siden etableringen har konsernet utviklet over 170.000 m2 eiendom og har rundt 200.000 m2 under utvikling i ulike prosjektfaser.

FP Eiendom er Aker ASAs eiendomsutviklingsselskap. Aker har vært i fast eiendom siden 1981 og utviklet noen av landets mest populære kontor-, bolig- og butikkområder som Aker Brygge og Nydalen på 1990-tallet.

Alle illustrasjoner: Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS