Proffen Hageby, Drammen

Nytt boligområde med gode friområder og kort vei til Drammen sentrum

Fakta om
prosjektet

http://proffenhageby.no/

Fremdrift

1. salgstrinn ferdigstilt 1. kvartal 2020.

Kontakt

Margrethe Lindbæk

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Boligprosjektet bidrar med transformasjon og fortetting

Bane NOR Eiendom eier et område på 280 mål på Sundland i Drammen, med tilknytning til Gulskogen stasjon og kort vei til Drammen sentrum. Området skal utvikles med 800 boliger samt offentlige og private servicetilbud. Området representerer et viktig transformasjons- og fortettingsområde i Drammen.

Boligprosjektet Proffen Hageby er det første prosjektet, og vil omfatte omtrent 300 boligenheter fordelt på moderne rekkehus og leiligheter i små blokker. Det vil være tilgang til romslige friområder og sammenhengende gang- og sykkelvei både til Drammen sentrum og Gulskogen stasjon. Bydelen vil bli attraktiv for beboere i alle aldre. Her blir det barnehage, skoler, kjøpesenter, kort vei til offentlig transport, friområder og åpne, gørnne plasser. 

1. byggetrinn omfatter 24 rekkehus og 16 leiligheter. Boligene er i salg.

Les mer om boligprosjektet her proffenhageby.no