Quadrum, Kristiansand - nærings- og kontorprosjekt

Spektakulær utvikling på knutepunktet. Quadrum-prosjektet i Kristiansand kigger midt i smørøyet - tett på tog, buss, taxi, havn og Kvadraturen.

Fakta om
prosjektet

Last ned prospekt

Fremdrift

  • 2005: Kommunens innstilling til trasévalg for ny E-39 fant sted
  • 2006: Innsending av bidrag til parallelloppdraget
  • 2010: Reguleringsplan vedtatt i bystyret
  • 2011: Nytt konsept for trekantområdet utarbeidet
  • 2012: Endret reguleringsplan utarbeides
  • 2013: Ny reguleringsplan vedtatt
  • 2014: Detaljreguleringsplan vedtatt
  • 2019: Mulig byggestart for 1. fase med hus E ila høsten 

Kontakt

Ingvald Berntsen

Prosjektsjef, Stavanger Send e-post

Kart

map

Quadrum-prosjektet ligger på «Trekanttomten» mellom Kristiansand stasjon, riksvei E-39 og Kvadraturen. Her planlegger vi å utvikle 2 000 kontorarbeidsplasser på til sammen 40 000 kvadratmeter. Vi jobber i første omgang med tre av totalt fem bygg. I planen har de tre byggene et samlet potensial på 25 000 kvadratmeter BTA og 800 arbeidsplasser.

Byutviklingsområdet blir liggende tett inntil jernbane, bussterminal, taxiplasser og havneterminal. Utsikten mot fjorden og over bylandskapet blir en svært fremtredende kvalitet. 

Quadrum planlegges for en variert urban funksjonsmiks av kontor, hotell, boliger og butikker med tilhørende parkering på opptil 40.000 kvadratmeter over terreng. Det vil bli opparbeidet attraktive uterom mot eksisterende by og med helt nye plasser innad i prosjektet.

Det eksisterende gatenett i Kvadraturen med Tordenskjoldgate og Kristian IV gate er videreført i Quadrum-prosjektet. Eksisterende bygg som i dag stenger for utsyn i forhold til siktaksen rives, og de nye byggene anlegges i henhold til disse , slik at det skapes attraktive utsyn fra byen og inn i den nye bydelen og videre mot fjord og landskap.

I skjæringspunktet mellom forlengelsen av gater og andre viktige siktakser dannes store og små plassrom med ulik karakter. Plassen mot Vestre Strandgate blir forplass og torgområde, mens hovedplassen inne i området blir festplass med utsyn mot fjorden. I vest og nord dannes mindre og mer intime plasser.

Gang- og sykkelveier føres gjennom området, og disse knytter eksisterende bydeler i vest og nord til Kvadraturen. Dette er i dag et lite tilgjengelig område.

Nybyggene gis vinkler og skråtak for best mulig utsyn mot fjord og hei. Samtidig danner de skrå byggene vinkler som slipper maksimalt av sollys inn på plassene og som også skjermer for vind.

Som arkitektur skal Quadrum representere noe nytt og friskt, samtidig som det tilpasser seg Kristiansands struktur og skala. Quadrum skal ikke bare bli et sted der det er hyggelig å være, godt å arbeide og spennende å komme til, men også bidra til at flere arbeidsplasser blir etablert sentrumsnært ved kollektivknutepunktet, slik at flere kan velge å reise kollektivt.

- Quadrum-utbyggingen vil gi et positivt bidra til bylivet i Kristiansand. Det blir et hyggelig sted å være med attraktive arbeidsplasser og gode uterom, prosjektdirektør Nicolay Schreuder i Bane NOR Eiendom.

Relatert innhold