Rom for kunst

Kunstprosjekter på Oslo S.

Satsingen "Rom for kunst" på Oslo S ble initiert i 2001. Intensjonen er å skape positive opphevelser for de mange besøkende og reisende på Oslo S, som er Norges mest besøkte bygg. Vår samarbeidspartner er Kulturbyrået Mesén. 

Les mer på hjemmesiden til Rom for kunst