Samarbeidsavtale med Seltor Bolig AS

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Seltor Bolig med mål om å utvikle 70 sjønære boliger i Holmestrand. Rett ved stasjonen, selvsagt.

Sammen planlegger vi å gjennomføre utbyggingen av boligprosjektet i et felles eiet utbyggingsselskap.

- Dette flotte boligprosjektet er helt i tråd med Seltor Boligs vekststrategi, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR Eiendom, sier konsernleder Stian Råmunddal i Seltor Gruppen AS.

- Vi gleder oss til å komme i gang med dette attraktive og sentralt plasserte prosjektet rett ved Holmestrand stasjon. Med sin unike beliggenhet rett ved sjøkanten er vi sikre på at prosjektet vil bli populært i boligmarkedet. Vi mener også at den nye strandpromenaden vil gi Holmestrand et flott løft, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom.

Om boligprosjektet i Holmestrand 

Utviklingstomten som er på 3,6 dekar, ligger rett ved strandkanten og like ved Holmestrand stasjon.

Det planlagte boligprosjektet består av tre boligbygg på henholdsvis seks, seks og åtte etasjer. Langs sjøen skal det etableres en strandpromenade som blir en del av et sammenhengende gang- og sykkelsystem mot sentrum i sør, og nordover langs det nedlagte jernbanesporet.  Salgs- og byggestart for prosjektet blir etter planen i 2022.

Seltor

Konsernleder Stian Råmunddal i Seltor Gruppen AS, daglig leder Axel Knutson i Seltor Bolig AS og utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom signerer samarbeidsavtalen. Foto: Monica Toften