Sandvika stasjon - ferdig renovert

Stasjonen ble gjenåpnet 1. juni etter en lengre periode med renovering. Åpningen ble markert med taler og stor folkefest, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snoren.

Varaordfører Ole Kristian Udnes i Bærum kommune snakket om hvor viktig stasjonen er for Sandvikas liv og virke med sine rundt to millioner passasjerer i året. Han takket både enkeltpersoner som har bidratt og de andre involverte aktørene.

Konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom er i sitt ess når han får snakke om kollektivknutepunkt. Sandvika er blant de større knutepunktene i landet og konserndirektøren fortalte at stasjonen nå har blitt åpnere, mer moderne og mer tilgjengelig med heis og god belysning. Eiken avsluttet med å takke Bærum kommune for et nært og godt samarbeid og Element Arkitekter for en glimrende jobb.

Arkitekt Vidar Knutsen fra Element Arkitekter takket for oppdraget og alle som hadde vært med i prosjektet. Han fortalte at de har lagt vekt på godt inn- og utsyn fordi det gir god romfølelse, på innslipp av dagslys, og belysning som gir trygghet i mørket. Store glassflater inviterer også til visuell åpenhet på tvers. Bylampen, den innebygde fasadebelysningen, lyser om kvelden og natten, og markere diskret stasjonens lange linjer i jernbanens tradisjonelle materialer som er stål og betong.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snakket varmt om hvor viktig det er for politikerne å skape en enklere og bedre hverdag for folk flest gjennom å gi bedre mobilitet. Han hevdet at jernbanen er mer konkurransedyktig og attraktiv enn noensinne fordi både vedlikeholdet og togtilbudet bedre. Målet er at kollektivtilbudet skal bli så attraktivt at det blir den ønskede reisemetoden. Han roste kommunene som regulerte på en slik måte at det blir mulig for flere å arbeide og bo nær et kollektivknutepunkt

Stasjonen ble offisielt åpnet med snorklipping: Varaordføreren og konserndirektøren holdt sløyfebåndet mens ministeren klippet. Etterpå var det kaffe og kake til alle akkompagnert av musikk. Sandvikens Mandskor åpnet og avsluttet høytideligheten med vakker sang.

Sandvika stasjon ble åpnet i 1872. Da gikk det kun fem daglige tog til Christiania. I dag betjener stasjonen Flytoget, lokaltog, regiontog og mange av landets busslinjer og har ca. 2 millioner passasjerer i løpet av året.  Stasjonen er et viktig knutepunkt for alle trafikanter og for øvrige brukere av Sandvika Sentrum.

Prosjektet er finansiert med betydelige bidrag fra Bane NOR (tidligere Jernbaneverket og ROM Eiendom). Prosjektet utføres som del av Bane NOR Eiendoms knutepunktstrategi hvor målet er å tilrettelegge stasjonene slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt. 

SYKKELHOTELL

Som en del av oppgraderingen av Sandvika Stasjon har det kommet et helt nytt sykkelhotell i den sørligste undergangen hvor det tidligere var plassert et sykkelstativ mellom Willy Greiners vei og Otto Sverdrups plass. Sykkelhotellet rommer 176 sykler over i to høyder.

Les mer om sykkelhotellene her: Sykle til stasjonen?