Sjøsiden Moss

I Moss planlegger Bane NOR Eiendom og kommunen byutvikling rundt den nye jernbanestasjonen som skal stå ferdig i 2024.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Byutviklingen kan gjennomføres når den nye jernbanetraséen og stasjonen står ferdig i 2024.

Kontakt

Jon Simenstad

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

I Moss planlegger vi, sammen med Moss kommunale eiendomsselskap, å utvikle området rundt den nye jernbanestasjonen som etter planen skal stå ferdig i 2024. Vi har sammen etablert selskapet Sjøsiden Moss AS som skal stå for utviklingen.

Vedtatt områdereguleringsplan legger til rette for byutvikling ved den nye stasjonen og danner grunnlag for vårt videre arbeid med byutvikling både på eiendommene eid av Sjøsiden Moss AS og i området over ny jernbanekulvert. Utviklingen kan gjennomføres når den nye jernbanetraséen og stasjonen er på plass i 2024.

Planområde:

Planområde Moss