Skien Brygge

En ny bydel i Skien sentrum.

Fakta om
prosjektet

http://skienbrygge.no

Fremdrift

2009: Oppstart samarbeid Skien kommune, Grenland Havn IKS og ROM Eiendom AS (nå Bane NOR Eiendom AS)
2010: Inntatt som utviklingsprosjekt i kommunedelplanen
2010: Arkitektkonkurranse avholdt
2012: Oppstart områderegulering
2013: KVU
2016: Områdereguleringsplanen vedtatt
2019: Forventet byggestart

Kontakt

Svein Ellingsen

Prosjektsjef, Skien Send e-post

Kart

map

I samarbeid med Grenland Havn IKS utvikler Bane NOR Eiendom Skien Brygge. Skien Brygge er et transformasjonsprosjekt der tidligere havn og jernbane konverteres til en attraktiv bydel ved Skiens indere havnebasseng. Ferdig utviklet vil området vil fremstå som en utvidelse av eksisterende bykjerne. Den nye bydelen vil få 400 nye boliger, butikker, kontor, kulturaktiviteter og offentlige uterom. Reguleringsplanen legger opp til en oppbrutt kvartalsstruktur med fotavtrykk tilsvarende eksisterende bykjerne.

Skien Brygge vil gi byen ny kontakt med vannet og samtidig trekke nye mennesker til Skien. Offentlig gatenett, offentlige plasser og bryggevandringer sikrer almen tilgjengelighet til vannet. Prosjektet ligger vestvendt, solrikt langs elva. Den ytre rekken av hus fundamenteres i elva.

Skien Brygge er et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling i Norge. Reguleringsplanen ferdigstilles 2016 med mulig byggestart 2019.

Les mer her: www.skienbrygge.no