Snipetorplia, Skien - boligprosjekt

Fakta om
prosjektet

Snipetorplia

Fremdrift

2011: Vedtatt som utbyggingsområde i kommunedelplan
2012: Oppstart reguleringsplan
2015: Vedtatt reguleringsplan
2016: Salgsstart
2018: Byggestart
2019: Ferdigstilt

Kontakt

Svein Ellingsen

Prosjektsjef, Skien Send e-post

Kart

map

logo

Prosjektet Snipetorplia vil inneholde 16 moderne leiligheter eller tomannsboliger med sentral beliggenhet og utsikt over byen. Etter tett og god dialog med vernemyndighetene er det besluttet et moderne formspråk. Salgsstart antas å bli våren 2016 med ferdigstillelse 2019.

Meld din interesse for boligene her: http://snipetorplia.no/

Snipetorp er Skiens eldste boligområde og overlevde bybrannene i 1854 og 1886. Her finner man det gamle Skien med sammenhengende trehusbebyggelse fra slutten av 1700-tallet. Snipetorp var en av de gamle innfartsveiene til byen. Her var det liv og røre i de mange verkstedene og skjenkestedene. Den jevne byborger holdt til her. I dag er de fleste husene restaurert og Snipetorp er et meget attraktivt boområde. Blant områdes tidligere kjente beboere er familien til Henrik Ibsen. Under Snipetorp ligger Skienstunnelen. Den sto ferdig som togtunnel i 1917. Et tverrslag ut i fri luft er årsaken til at Bane NOR Eiendom i dag er hjemmelshaver til en ubebygd tomt.

Snipetorp er fredet. Prosjektet er planlagt i tett og god dialog med vernemyndighetene. Målet har hele tiden vært å skape et boligkompleks med moderne formspråk, og som både tilpasser seg og fremmer kontrastene til den verneverdige bebyggelsen. 

Prosjektet inneholder 16 moderne leiligheter fordelt på syv to- og tremannsboliger, linket sammen med gangbaner og heis for å sikre en størst mulig grad av universell utforming. Boligene ligger i sentrum i vestvendt helling med utsikt over byen og indre havneområde.

Relatert innhold