Støren verksted

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Trond Rusten

Prosjektdirektør Send e-post

I forbindelse med at jernbanen i Norge konkurranseutsettes, og at det innfases nye togtyper, utvikler og bygger vi nye verksteder som vi leier ut til tog- og vedlikeholds-operatørene på kommersielle vilkår. 

Vi planlegger å bygge nytt togverksted på Støren. Det nye verkstedet planlegges med en universell utforming slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge i dag og i årene fremover.

Verkstedet omfatter to innvendige spor, en kombinert vaske- og tinehall og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. Det planlegges også et sidebygg med administrasjonslokaler, et teknisk bygg, samt et nytt lager- og logistikkbygg. Oppstart for bygging av verkstedet og tilknyttede bygg blir i mars 2020.

Relatert innhold