Hamar - Strandsonen

Utbygging av strandsonen i Hamar sentrum skal bidra til å styrke byen som regionhovedstad ved å legge til rette for næringsutvikling og boliger.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Anne Siiri Øyasæter

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

I Hamar har Bane NOR Eiendom etter en lang og omfattende prosess fått vedtatt reguleringsplaner på begge sider av sporområdet ved stasjonen. Reguleringen åpner for 230.000 kvadratmeter med bolig og næring i Strandsonen, i tillegg til cirka 60.000 kvadratmeter næring langs Stangeveien. Gjennomføring av prosjektene i Strandsonen avventer endelig trasé-valg for nytt dobbeltspor til Hamar. 

I tillegg reguleres Tjuvholmen med revidert formål i løpet av 2017. Her planlegges ca. 20.000 kvadratmeter boliger, men det gis også mulighet for et begrenset innslag av næring. Prosjektet utvikles av Strandsonen Utvikling, som Bane NOR Eiendom har etablert sammen med Utstillingsplassen Eiendom AS. Selskapet har tidligere utviklet og ferdigstilt flere ulike prosjekter i området.

Hamar ligger ved bredden av Mjøsa, men i dag er forbindelsen mellom byen og vannet brutt av jernbanelinjer og verkstedområder. Utbygging av dette området vil gi Hamar sentrum nye bydeler med unike kvaliteter.