Kunngjøring av planprogram Brueland Øst

Plan 2016120, Brueland Øst

Planprogram og varslingsbrev i forbindelse med kunngjøring av oppstart for Brueland Øst

Kunngjøring: Tirsdag 8. november.