"Soft Spot" på Oslo S

I 2017 feirer Norske Tekstilkunstnere 40 år, og kunstnerne Sidsel Palmstrøm, Johanne Lund Ness, Malfridur Adalsteinsdottir og Hanne Øverland markerer jubileet med et kunstprosjekt på Flytogfasaden av Oslo S. Kunstverket “Soft Spot” er laget av knall orange støvnetting, et materiale som vanligvis brukes på fasader under konstruksjon eller renovering.

Kunstnerne har brukt tekstile teknikker som enkel drapering og hekling med idrettsnett som renning. De tekstile draperiene i stort format kan oppleves som en myk og taktil kontrast til byens harde overflater.

Flettverk, veving og sammenbinding av tråder eller grener er en av de eldste konstruksjonsmetodene mennesker har benyttet. Draperier har også klare referanser til klassisk billedkunst med tekstilet som beskytter og skjuler, forskjønner og tilslører.

- Slik vi ser det kan byrommet ved Oslo S metaforisk være som en imaginær vev av koblinger mellom mennesker og deres gjøremål, sier kunstnerne.

Det enorme tekstilkunstverket er 8 m høyt og 7 m bredt og har blitt produsert med hjelp av dyktige assistenter fra master og bachelorutdanningen på tekstilavdelingen KhiO: Alejandra Torres, Lillian Saksi og Julia Wallman.

"Soft Spot" er støttet av Kulturetaten, Oslo Kommune og kan ses på Flytogterminalen på Oslo S.

Om kunstnerne

Sidsel Palmstrøm, Johanne Lund Ness, Malfridur Adalsteinsdottir og Hanne Øverland har alle lang fartstid som kunstnere innenfor et bredt spekter av uttrykk og teknikker. De arbeider med tekstil forstått både direkte og indirekte, som et materialspesifikt felt, og som en underliggende drivkraft og tenkemåte. De har tidligere samarbeidet om utstillingen BEHOLDER, produsert i og for Spriten Kunsthall i Skien.